Bemutatkozunk

Szervezetünk 1998-ban alakult meg a foglalkoztatási és szociális területen tevékenykedő szervezetek és szakemberek szakmai segítésére, érdekvédelme, és a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének jobbítása céljából. Küldetésünk a szakmai érdekképviselet és a szervezeteknek nyújtott tanácsadásokon túl a munkaerő-piac területén hátrányos helyzetben lévők felkarolása. Ezen belül különösen a nők, a hátrányos helyzetű fiatalok, és a pályakezdők esélyegyenlőségét elősegítő programjaink voltak.

 

Szakmai tevékenységeink fő területei:

1. Szakmai, módszertani tanácsadás civil szervezetek, szociális szférában dolgozó intézmények számára (pénzügyi és menedzsment képességek javítása, szakmai tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átadása):
Tanácsadó szolgáltatás keretében civil szervezetek, illetve szociális szférában dolgozó intézmények szakmai munkájának segítése a célunk. Szándékunk a szervezetek pénzügyi és menedzsment képességek javítása, megerősítése, mely a hatékony működés záloga. A praktikus ismeretek, melyeket nyújtunk, elősegítik a gyakorlati jártasságot, ugyanakkor a szervezetek egymás közötti tapasztalatcseréjét is támogatja.
 
2. Szakmai fórum, érdekképviselet, együttműködések fejlesztése, szakmai hálózatfejlesztés (szakmai kerekasztal, műhelymunkák a partnerkapcsolatok erősítése és a tapasztalatcsere céljából, illetve ágazatközi együttműködések fejlesztése érdekében):
Törekvésünk egy szakmai érdekképviseleti rendszer megalapozása, kiépítése, és a meglévő szakmai támogató struktúrákba való bekapcsolódás. Egy regionális szintű ágazati civil párbeszéd kereteinek megteremtésével, kiszélesítésével egymás tevékenységeit kiegészítve, megerősítve hatékonyan segíthetjük a régió civil szervezeteinek kapacitásbővítését. Ennek eszközeként szakmai kerekasztal létrehozása, regionális szakmai hálózat kialakítása és fenntartása, valamint szakmai együttműködések, partnerkapcsolatok erősítése a fő feladat. Emellett az állami, területi szervek és a non-profit szektor együttműködésének fejlesztése, az ágazatközi kommunikáció előmozdítása sarokköve a hatékony és több oldalról támogatott szakmai hálózat kiépítésének.
 
3. Társadalmi egyenlőség, társadalmi felelősségvállalás érdekében tett lépések (a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenség csökkentése, a vállalati társadalmi felelősségvállalás növelése, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek szakmaiságának fejlesztése:
Célunk elsősorban a munkaerő-piac területén hátrányos helyzetben lévők felkarolása, mint például a nők, romák, idősek, megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű kistérségben élők, és pályakezdők. Fő célunk a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenség csökkentése, valamint a vállalati felelősségvállalás terén a munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése. A hátrányos helyzetűekkel való közvetlen foglalkozás mellett azonban a célcsoporttal foglalkozó szervezetek szakmaiságának fejlesztése, fejlődése is fontos célkitűzés, hiszen ezáltal közvetve segítjük elő a célcsoport helyzetének, életkörülményeinek javítását.
 
Kialakult kapcsolatunk van helyi intézményekkel, más szervezetekkel, így az elmúlt évek folyamán partnerszervezeteinkkel együttműködve, önkénteseink részvételével kulturális és gyermekfoglalkozásokat is tartottunk, közösségi rendezvényeket szerveztünk nagy sikerrel. Segítettük partnerintézményeink szakmai tevékenységét is szaktudásunkkal, részt vettünk konferenciákon, szakmai rendezvényeken, hazai és nemzetközi szemináriumokon.
Tréningek, csoportfoglalkozások megtartásában is jártasak vagyunk, melyek közül a szociális munkás hallgatók számára társadalmi felelősségvállalás témában megtartott foglalkozást emelnénk ki, amely nagy sikerrel zajlott, a résztvevők pozitív változásokról számoltak be.