Aktuális projektjeink

Fókuszpont

NEA-TF-14-SZ-0567
2014.04.01-2015.03.31

A pályázat hozzájárul a társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek, a szegénység és a társadalmi leszakadás csökkentéséhez. A projekttel az a célunk, hogy azoknak a családoknak nyújtsunk személyre szabott tanácsadásokat, akik nem engedhetik meg, hogy saját forrásból vegyenek igénybe jogi, pénzügyi tanácsadást. Célunk egyrészt az adóssággal, devizahitellel küzdő ügyfelek számára komplex jogi, pénzügyi tanácsadás nyújtása, amely során a számukra legmegfelelőbb, legkézenfekvőbb lehetőséget kutatjuk fel szakembereink segítségével. Másrészt, segíteni szeretnénk a lakosságnak abban is, hogy adott esetben saját vállalkozás indításához milyen lépéseket kell megtenni, milyen jövőbeli költségek, kiadások, illetve bevételekre lehet számítani. Ennek oka, hogy felerősödtek azok a törekvések, amelyek ösztönzik a vállalkozóvá válást, ezáltal növelve a foglalkoztatottak, önfoglalkoztatottak számát, és élénkítve a gazdaságot. Projektünk célja összhangban van Alapszabályunk célkitűzésével, miszerint biztosítani kívánjuk olyan közhasznú feladatok ellátását, amely a szociális, életvezetési, vagy mentálhigiénés problémával küzdő családok, a mélyszegénységben élők körülményeinek jobbítására, képességeik és készségeik fejlesztésére jött létre. Jelen projektünk ez esetben a családok szociális és életvezetési képességeinek fejlesztésére irányul, konkrét segítséggel támogatva őket. A tanácsadáson résztvevők pénzügyi életvezetési, illetve jogi tanácsadáson vesznek részt, ami konkrét, személyre szabott segítség formájában valósul meg, így hatása azonnal érezhető lesz az adott személyek életében, amely a jobb életminőségben is megnyilvánul hosszú távon. Az alábbi területeken nyújtunk komplex jogi, pénzügyi tanácsadást: adósság, devizahitel, munkajog, társadalombiztosítás, családjog, diszkriminációs ügyek, vállalkozás indítása, általános pénzügyi tanácsadás. A tanácsadások segítségével hatékony módszereket kapnak életvezetési, pénzügyi és jogi problémáik megoldásához, hozzájárulva ezzel boldogulásukhoz, társadalmi leszakadásuk megelőzéséhez. A projekt társadalmi hatása a tanácsadáson résztvevők és családtagjaik életszínvonalának emelkedésében, gazdasági, társadalmi helyzetük javulásában nyilvánul meg, amely segíti őket a későbbi hatékony probléma-megoldási stratégiák kialakításában is. A projekt így hosszú távon hozzájárul a lakosság pénzügyi, gazdasági tudásformálásához, a felelős pénzügyi döntések meghozatalához.

 


Csigaház
 

Programalap-Örökösföld- 0001-2013-0001
2014.03.10.–2014.09.30.

A miniprojekt célja, hogy többirányú fejlesztéssel megcélozzuk azokat a fő problématerületeket, amelyeken a hátrányos helyzetű fiatalok hátrányt szenvednek, mint az iskolai előremenetel, hasznos szabadidő, és a munkaerő-piaci integráció. Célunk, hogy iránymutatást adva, kiutat mutassunk a fiatalok számára, hogy a peremhelyzetre szorulásukat elkerüljék, és, hogy szolgáltatásaink segítségével megteremtsük a lehetőséget a kortárs csoportokhoz való felzárkózáshoz, a hátrányok leküzdéséhez. Tevékenységek: Tanulószoba: cél a fiatalok iskolai eredményeinek javítása, előremenetelük biztosítása, iskolai felzárkóztatásuk szaktanárok segítségével, hetente 6 óra időtartamban; Szabadidő klub: cél a szabadidő hasznos eltöltése, közösségfejlesztés, közösségépítés a fiatalok körében hetente megvalósuló klubfoglalkozásokkal;  Karrier klub: célunk, hogy komplex módon javítsuk a fiatalok pályaképét, álláskeresési kompetenciáit, kiegészítve ezt praktikus tanácsokkal, pályaorientációval, mely havonta egy alkalommal valósul meg.

 

Női szerepek

CSP-KÖZG-13-12612
2013. 12.01- 2014. 05.31

Egyrészt célunk, hogy a férfiak és a nők közötti üzleti, munkahelyi, illetve családon belüli kommunikáció javuljon, másrészt a fiatal lányok áldozattá válását kívánjuk megakadályozni. Ezért nyolc alkalomból álló előadássorozatunk ideje alatt e két fő témát járjuk körbe, melyekre  más-más célcsoportot hívunk meg, vonunk be. Az első témakör a felnőtt korosztályt szólítja meg, célcsoportunkat főként a dolgozó nők és férfiak alkotják. Ezeken az alkalmakon a szó lesz a munka és a családi élet összeegyeztetéséről, a családon belüli munkamegosztás fontosságáról, illetve erősítjük a férfiak és nők közötti üzleti, munkahelyi, és családi kommunikációt. A második témakör célcsoportját a fiatal, tizenéves és fiatal felnőtt nők alkotják, az előadások alkalmával pedig az áldozattá válást kívánjuk megelőzni felvilágosító és személyiségfejlesztő előadásokkal. Az információátadást, tájékoztatást nyújtó előadásokon túl a fiatalok személyiségét is fejlesztjük, hogy olyan attitűdöket fejlesszenek ki magukban, amely lecsökkenti az áldozattá válás eshetőségét. Ennek érdekében megerősítjük önbizalmukat, fejlesztjük őket személyiségükben, nőiségükben., és abban, hogy reális képük legyen önmagukról.