Lezárult projektjeink

Civil Szőttes

NEA-TF-12-SZ-0647
2012. 08. 01. - 2013. 05. 31.

A program célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a régióban lévő civil szervezetek számára biztosítsuk a kapacitásfejlesztést, szakmai fejlődést, segítsük az együttgondolkodást, a szoros szakmai közösség kialakulását. Azt kívánjuk elérni, hogy a civil szféra tevékenysége láthatóbbá váljon, közös közösségi kezdeményezések jöjjenek létre, és a szektoron belüli, illetve a szektorközi együttműködések megerősödjenek. Célunk, hogy közösen találjunk megoldást konkrét problémahelyzetekre, megosszuk egymással tudásunkat, szakmaiságunkat, és új kapcsolatokat építsünk. Ezt jelképezi programunk címe, a Civil Szőttes is: közösen bogozzuk ki a problémás csomókat, hogy abból ismét közösen egy új, erősebb szövetet, együttműködést hozzunk létre. Ennek érdekében jelen programunk keretében partnerszervezeteink részvételével, illetve további szervezetek elérésével kéthavonta szakmai kerekasztal ad helyet szakmai tudásbővítésre, tapasztalatcserére, és kapcsolatépítésre. E szakmai napok során alkalmanként három előadót hívunk meg, akik megosztják tudásukat a résztvevőkkel. A programnapokat délelőtti megnyitóval indítjuk, majd az előadásokkal folyik tovább. Minden előadást követően alkalom nyílik a felmerülő kérdések megkérdezésére és megválaszolására. A napot tudásbörze, tapasztalatcsere, és kapcsolatépítés szempontjából is fontossággal bíró eszmecsere zárja, ahol megvitatjuk a programnapon elhangzottakat, és visszajelzések érkeznek a megbeszélt témákat érintően.

-

Határtalan kapcsolatok – társadalmi beilleszkedés elősegítéséért

HU0013/NA/68  
2010. június – 2010. augusztus  

A pályázat fő küldetése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a történelmileg szorosan hozzákapcsolódó Kárpátalján  periférián élőkkel, hátrányos helyzetűekkel, álláskeresőkkel, árva gyermekekkel foglalkozó humán erőforrás fejlesztése. A képzés az érintett témákat tekintve sokszínű volt: a szemináriumokon a szociális munka gyakorlati ismereteit, a tréningtartás módszereit, a Williams életkészségeket, a konfliktuskezelést, kommunikációs és álláskeresési technikákat, valamint a célcsoport motiválási lehetőségeket mutatták be. A szemináriumok részeként megvitatásra került a rendszeres tapasztalatcsere, a fejlesztő önképzőkörök és a terepintézmények kialakításának lehetősége is, amelynek eredményeként az Ungvári Nemzeti Egyetemmel hosszú távú szakmai együttműködést alakítottak ki.

-

Működjünk együtt!

NCA-EA-11-0782
2011.06.01-2011.09.30

A Gordiusz Egyesület pályázata egy olyan műhelymunkát hozott létre, amely helyet ad a „kérdések” és „válaszok” találkozásának, melynek célja a hosszú távú együttműködés és a jövőbeni közös munkák, projektek megvalósíthatóságának kialakítása, szakmai munka fejlesztése. A program célcsoportját azok az Észak-alföldi régióban működő non-profit szervezetek, önkormányzati és egyházi fenntartású szociális szervezetek és szociális segítő szakemberek alkotják, akiknek feladata a munka világához és /vagy a szociális munka területéhez köthető problémák kezelésével foglalkoznak.