-

Határtalan kapcsolatok – társadalmi beilleszkedés elősegítéséért

HU0013/NA/68  
2010. június – 2010. augusztus  

A pályázat fő küldetése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a történelmileg szorosan hozzákapcsolódó Kárpátalján  periférián élőkkel, hátrányos helyzetűekkel, álláskeresőkkel, árva gyermekekkel foglalkozó humán erőforrás fejlesztése. A képzés az érintett témákat tekintve sokszínű volt: a szemináriumokon a szociális munka gyakorlati ismereteit, a tréningtartás módszereit, a Williams életkészségeket, a konfliktuskezelést, kommunikációs és álláskeresési technikákat, valamint a célcsoport motiválási lehetőségeket mutatták be. A szemináriumok részeként megvitatásra került a rendszeres tapasztalatcsere, a fejlesztő önképzőkörök és a terepintézmények kialakításának lehetősége is, amelynek eredményeként az Ungvári Nemzeti Egyetemmel hosszú távú szakmai együttműködést alakítottak ki.